IT-support er for de fleste virksomheder en nødvendighed. Men det er vigtigt at få godt styr på aftalen. Herunder kan du læse mere om, hvad sådan en aftale bør indeholde. Det er vigtigt at få plads på forhånd for begge parter. Hold tungen lige i munden, da der er mange ting, en it supportaftale bør indeholde.

Hvad er en IT-supportaftale?

En IT-supportaftale er et juridisk dokument, der beskriver de ansvarsområder, som en IT-serviceudbyder og dennes kunde har. Den dækker typisk områder som f.eks. omfanget af tjenester, tekniske krav, prisstruktur, datasikkerhed, kvalitetssikring og procedurer til bilæggelse af uoverensstemmelser. Aftalen indeholder også eventuelle yderligere vilkår eller betingelser, der er relevante for projektet eller de leverede tjenester. Aftalen bør skræddersyes til hver enkelt kundes behov og gennemgås af begge parter inden underskrivelsen. Dette sikrer, at alle parter forstår de forventninger og forpligtelser, der er forbundet med aftalen. En aftale om IT-support kan være med til at beskytte både kunden og tjenesteudbyderen mod uventede problemer i løbet af deres arbejdsforhold. Den er også med til at sikre, at eventuelle konflikter løses i tide, inden de bliver til mere alvorlige problemer.

IT-kontrakten bør omfatte følgende elementer

 • En detaljeret beskrivelse af de tjenester, der skal leveres. Dette bør omfatte alle forventede tekniske aktiviteter, f.eks. installation, vedligeholdelse og support af hardware og software.
 • En tidsplan for gennemførelsen af de anførte opgaver.
 • Eventuelle specifikke krav fra kunden eller leverandøren, som skal opfyldes for at modtage betaling eller leverancer.
 • Krav til eventuelle produkter eller tjenester fra tredjeparter, der anvendes i forbindelse med det kontraktlige projekt.
 • Detaljerede specifikationer om intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ejerskab af eventuel kode og/eller applikationer, der oprettes under projektet.
 • Kvalitetsstandarder, som begge parter er enige om, inden projektet påbegyndes; dette omfatter præstationsmålinger (f.eks. oppetid) og service-aftaler på niveau.
 • En prisstruktur, der beskriver omkostningerne for hver enkelt tjeneste samt eventuelle ekstra gebyrer for opgraderinger eller ekstra tjenester.
 • En klar proces til bilæggelse af uoverensstemmelser, hvis der opstår problemer i løbet af projektet.
 • Bestemmelser om datasikkerhed og privatlivets fred for at beskytte kundeoplysninger og sikre datasikkerhed.
 • Aftale om opsigelsesprocedurer for klart at skitsere, hvordan begge parter vil afslutte kontrakten, hvis det bliver nødvendigt.
 • En erstatningsklausul, der beskytter begge parter mod potentielle juridiske problemer, der opstår som følge af deres kontraktlige aftale.
 • Underskrevne kopier af alle dokumenter i forbindelse med aftalen, herunder eventuelle aftaler om hemmeligholdelse af oplysninger mellem de to parter. Dette sikrer, at begge parter er klar over deres forpligtelser og at alle oplysninger, der udveksles, behandles fortroligt.
 • En bestemmelse om betaling af honorarer, udgifter og andre relevante omkostninger; dette bør aftales, inden arbejdet påbegyndes, for at undgå eventuelle tvister undervejs i projektet.

Derudover er det vigtigt at holde kontrakten ajour, da de specifikke detaljer i projektet ændrer sig med tiden. Dette sikrer, at begge parter har en klar forståelse af deres roller og ansvar i forbindelse med de leverede IT-tjenester. Det er også med til at beskytte hver part mod uventede forpligtelser eller problemer, der kan opstå senere hen. Dette kan bidrage til at reducere risikoen og sikre et mere smidigt arbejdsforhold mellem begge parter.